บ่น

อคติ 4

ในยุคแห่งการโต้เถียง
ใครเด่นใครดีต้องมีคนแย้ง

ด่าว่าคนอื่นนั้นแสนง่าย แต่จะเป็นจะตายหากต้องชมใครสักคน

บ้างรู้นิดเดียวแต่เที่ยวว่าเป็นคุ้งเป็นแคว
บ้างก็แค่รู้สึกไม่ชอบใจ บ้างรู้สึกสบายเมื่อได้ด่า
บ้างหลับหูหลับตาชื่นชมคนที่ตนรัก

วางใจจากอคติ รัก เกลียด หลง และกลัว
ทำตัวมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่
เจตนาของตนเป็นอย่างไร..
มีแต่ใจตนเท่านั้นที่รู้ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *