คุยกับคอม

MVC กับ ลูกบอล 3 สี

ไปเห็นบทความของฝรั่งเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ..เออ เขาช่างเปรียบเทียบและเขียนได้ดีนะ เลยเอามาแปะไว้

ท่องเที่ยวถูไถ, สุขกะภาพ

เที่ยวเมืองต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า ตอนที่ 1

ช่วงที่กรุงเทพมหานครถูกรายล้อมด้วยข้าศึกคือน้ำ ผมมีโอกาสได้ละทิ้งความเครียดเรื่องน้ำท่วมมุ่งสู่มหาดินแดนอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก นั่นคือ เมืองจีน !!

บ่น

กทม.น้ำท่วม 2554

บันทึกไว้เป็นอนุสรณ์ว่า..ครั้งหนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดนข้าศึกคือน้ำเข้ามาบดบีฑา ขนาบทั้งซ้าย-ขวา และหน้า-หลัง น้ำมาจากทุกทิศทาง น้ำคลืบคลานอย่างช้าๆแต่น่ากลัว..ครั้งหนึ่งชาวกรุงเทพมหานครถูกคุกคามด้วยน้ำขนาดมหึมา..ไม่เลือกหน้าว่ารวยหรือจน..