บ่น

ศิลาแลง

หลังน้ำท่วมได้เวลาปรับปรุงสวนหน้าบ้านครับ ตอนนี้ได้ย้ายทรายที่เอามากั้นบ้านราดลงหน้าบ้านหมดแล้ว และสิ่งที่ยังลังเลว่าจะทำดีหรือไม่ คือ จะปูอะไรบนพื้นดี เพราะตัดใจแล้วว่าคงไม่ปลูกหญ้าแบบเดิมอีกแล้ว ..