บ่น, ไดอารี่

วอห่า

อันสืบเนื่องมาจากข่าวคึกโครมที่นายกหญิงคนแรกของไทยอ้างว่า ที่ไปตึกโฟสีสันนั้น ไปว.5