บ่น

my Status

สถานะตอนนี้ .. เหนื่อย และเคว้งคว้างมาก