บ่น

ชง ชง ชง

ชงหรือไม่ชงไม่รู้ แต่ปีนี้ ตั้งแต่มกราจนถึงมีนา เข้าโรงพยาบาลเดือนละหน หนแรก___มกราคม ไข้หวัด ไอ มีน้ำมูก…