บ่น

เมื่อพี่กู๋พานู๋เข้าป่า

ไปโคราช ปกติวิ่งเส้นหลักก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ครั้งนี้วิ่งเข้าเมืองและหาทางลัดโดยใช้ Google map นำทาง พี่กู๋ก็เลยพาเข้าป่าเข้าพง ตามท้องทุ่งหน้า…