ท่องเที่ยวถูไถ

เที่ยว ‘สุพรรณฯ’ วันเดียว

Recon on Tour ทริปนี้เป็นทริปที่ 3 หลังจากครั้งแรกไปนครนายก ครั้งที่สองไปเพชรบุรี(แก่งกระจาน) ครั้งนี้มีภารกิจคือ ไปทำบุญวัดป่าเลย์ไลก์ โดยได้รับการสบทบทำบุญจากหลายๆท่านทั้งที่มาด้วยกัน และไม่ได้

say, วิ่ง

10 กิโลแรกในชีวิต

ที่ขึ้นหัวว่า "สิบกิโลแรกในชีวิต" นี่ไม่ได้หมายถึงน้ำหนักตัวนะครับ lol. จากคนที่วิ่งแค่ 500  เมตรก็นั่งหอบ ณ…