กทม.น้ำท่วม 2554

บันทึกไว้เป็นอนุสรณ์ว่า..ครั้งหนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดนข้าศึกคือน้ำเข้ามาบดบีฑา ขนาบทั้งซ้าย-ขวา และหน้า-หลัง น้ำมาจากทุกทิศทาง น้ำคลืบคลานอย่างช้าๆแต่น่ากลัว..ครั้งหนึ่งชาวกรุงเทพมหานครถูกคุกคามด้วยน้ำขนาดมหึมา..ไม่เลือกหน้าว่ารวยหรือจน..

 

เครื่องบินถูกน้ำท่วม!!

ณ ดอนเมือง