ฉึก ฉัก

ฉึก ฉัก ฉึก ฉัก อยากนึกทักรถไฟ

กี่ปีผ่านล่วงไป  รถไฟ..ยังคงเหมือนเดิม

เก่า แก่ คร่ำคร่า เวลาไม่ตรง

รอบรถหกโมง ตะวันโด่งเกือบเจ็ดนาฬิกา

ฉึก ฉัก ฉึก ฉัก รถไฟไม่ติดไฟแดง

ฉึก ฉัก ฉึก ฉัก รถไฟมีปลวกมีแมลง

ฉึก ฉัก ฉึก ฉัก รถไฟมีอะไรแอบแฝง

ฉึก ฉัก ฉึก ฉัก รถไฟ ไฟแล่บสีแดงแดง

ฉึก ฉัก ฉึก ฉัก รถไฟ ไปไม่ไปใครอย่าแซง

ฉึก ฉัก ฉึก ฉัก รถไฟกี่ปีผ่านไปก็ยัง ฉึก ฉัก ฉึก ฉัก..