ทริปปั่นปั่น กับ น้องขาวเพรียว

2015-01-01 16.47.34 2015-01-02 17.34.09 2015-01-02 07.13.56 2015-01-02 07.30.25 2015-01-02 11.43.45

เมื่อต้นปีมีโอกาสไปต่างจังหวัด ครั้งนี้ไปคนเดียวครับ  อย่ากระนั้นเลย เดี๋ยวรถจะเบา จึงหิ้วน้องเพรียวขาวขึ้นรถไปด้วย ..

ก็จึงเกิดมีภาพน้องเพรียวขาวกับบรรยากาศลูกทุ่งๆ ฉะนี้แล