วอห่า

อันสืบเนื่องมาจากข่าวคึกโครมที่นายกหญิงคนแรกของไทยอ้างว่า ที่ไปตึกโฟสีสันนั้น ไปว.5
ก็เกิดความสงสัยให้ชาวบ้านร้านตลาด หรือคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการวิทยุสื่อสารว่า ไอ้ว.5 ของนายกนั่นนะ มันคืออะไร?

เมื่อค้นหาจึงได้รู้มากกว่าว.5
กระผมขอสาธยายดังนี้

ประมวลรหัสวิทยุสื่อสารราชการ(รหัส ว.)

ว. 0 คำสั่ง

ว. 00 รอก่อน

ว. 1 อยู่ที่ไหน…………….อยู่ที่ (สถานที่)

ว. 2 ได้ยินดีไหม – ตอบด้วย…………..ได้ยินแล้ว

ว. 3 ทวนข้อความอีกครั้ง (ได้ยินไม่ชัดเจน)

ว. 4 ปฏิบัติหน้าที่ , ดำเนินการ (ตรวจ)

ว. 5 ราชการลับ

ว. 6 ติดต่อ พูดติดต่อ โดยตรง

ว. 7 ขอความช่วยเหลือ (มีเหตุคับขัน)

ว. 8 ข่าวสาร………….ข้อความ

ว. 9 มีเหตุฉุกเฉิน – ให้รอฟังคำสั่ง

ว. 10 อยู่ประจำที่ติดต่อทาง ว. ได้

ว. 11 หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้

ว. 12 หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ไม่ได้

ว. 13 ติดต่อทางโทรศัพท์

ว. 14 เลิกงาน……………ปิดวิทยุ

ว. 15 ให้ไปพบ……………มาพบ

ว. 16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ

ว. 16 – 1 รับได้เสียงรบกวนมาก

ว. 16 – 2 รับได้เสียงไม่ชัดเจน

ว. 16 – 3 รับได้เสียงพอใช้

ว. 16 – 4 รับได้เสียงดี

ว. 16 – 5 รับได้เสียงดีมาก

ว. 17 มีอันตรายห้ามผ่าน

ว. 18 รถเสีย

ว. 19 อยู่ในภาวะคับขันช่วยตัวเองไม่ได้ถูกโจมตี

ว. 20 ทำการตรวจค้น………….จับกุม

ว. 21 ออกเดินทาง……………(สถานที่)

ว. 22 ถึง……………..(สถานที่)

ว. 23 ผ่าน………(สถานที่ระหว่างเดินทาง)

ว. 24 เวลา

ว. 25 ไป…………..จะไปไหน

ว. 26 ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด

ว. 27 ติดต่อทางโทรพิมพ์

ว. 28 ประชุม

ว. 29 มีราชการ…………เรื่อง

ว. 30 จำนวน, คน สิ่งของ

ว. 31 ใช้ความถี่ช่อง 1

ว. 32 ใช้ความถี่ช่อง 2

ว. 33 ใช้ความถี่ช่อง 3

ว. 34 ใช้ความถี่ช่อง 4

ว. 35 ให้เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการ

ว. 36 ให้เตรียมความพร้อมเต็มอัตรา

ว. 37 ให้เตรียมความพร้อมครึ่งอัตรา

ว. 38 ให้เตรียมความพร้อม 1 ใน 3

ว. 39 การจราจรคับคั่ง ติดขัด

ว. 40 มีอุบัติเหตุ (รถยนต์)

ว. 41 สัญญาณไฟ (จราจรเสีย)

ว. 42 ยานพาหนะนำขบวนจัดพาหนะรับ – ส่ง

ว. 43 ตั้งด่านตรวจรถ

ว. 44 โทรสาร

ว. 01 ที่ทำงาน

ว. 02 บ้านพัก

ว่าแต่..นายกครับ จะพูดให้มันงงทำไม ลำพังตัวนายกพูดภาษาไทยให้คนไทยเข้าใจก็ยากอยู่แล้ว นี่ดันมากระแดะพูดภาษาวิทยุสื่อสาร
บอกเขาไปตรงๆเลยสิว่า ไปตึกโฟร์สีสันทำไม ไปหาใคร ..จะไม่ไม่ต้องมาเลี่ยงด้วยคำอันเป็นปริศนาว่า

“วอห้า”