ทำบุญ ไหว้พระ ณ นคปฐม

ใน ท่องเที่ยวถูไถ, สุขกะภาพ