ดินแดนที่มีมนต์เสน่ห์..และไม่เคยหลับใหล

ใน ช่วยชิม, สุขกะภาพ