KMUTNB Run Walk 2017

งานวิ่ง KMUTNB Run Walk 2017 เป็นงานวิ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่จัดขึ้นทุกปี มีระยะ 12.7km กับระยะ 5 km เส้นทางวิ่งของงานนี้ไม่ธรรมดา เพราะต้องวิ่งข้ามถึง 2 สะพาน นั่นคือ สะพานพระราม 7 และสะพานพระราม 5 แต่เนื่องจากเป็นงานของมหาวิทยาลัย การจัดการก็จะอยู่ในระดับมหาลัย ชิพจับเวลา หรือแม้แต่ตัวเช็คพ้อยส์ก็ยังเป็นเก่า ส่วนเหรียญรางวัลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ อันดับ 1-50 ได้เป็นเหรียญทอง อันดับ 51-500 ได้เหรียญเงิน ส่วนนอกนั้นจะเป็นเหรียญทองแดง

เพราะมีเงื่อนไขแบบนี้ ผมจึงวิ่งแบบไม่ยั้งบวกกับรองเท้าใหม่ด้วยให้การตอบสนองค่อนข้างดีมาก ทำเวลาได้ดี วิ่งในเพชที่มากกว่าที่เคยซ้อม คือเพช 5.40 ระยะทาง 12.7 ใช้เวลา 10.11 นาที ส่วนได้อันดับที่เท่าไรนั้นไม่ทราบได้ เพราะระบบจับเวลาที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นมานั้น ยังไม่มีข้อผิดพลาดอยู่…

เจอกันงานหน้าครับ