ไอเดียบรรเจิด..เกิดที่ห้องทำงาน

ห้องทำงาน .. ในบ้าน

ทำงานอะไร? เย็นผ้า, เขียนหนังสือ, พิมพ์งาน, เซ็นต์เอกสาร, ตรวจต้นฉบับ, ตรวจเอกสาร ฯลฯ งานส่วนใหญ่ในปัจจุบันทำกับคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีโต๊ะทำงาน ที่ต้องมีคอมพิวเตอร์ตั้งบนโต๊ะด้วย โต๊ะทำงานจึงมีแพลทฟอร์มไม่แตกต่างกัน ดังนี้

เบื้องหลังผลงานที่ยิ่งใหญ่ ส่วนใหญ่ก็มาจากห้องทำงานที่บ้านนี่แหละครับ ยิ่งงานที่ต้องอาศัยจินตนากา สร้างสรรค์ เช่นงานเขียน งานออกแบบ ฯลฯ ก็ยิ่งต้องอาศัยห้องทำงานที่ก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆได้ตลอดเวลา

ส่วนตัวผม ..อยากได้ห้องทำงานที่มีโต๊ะสะอาดๆกว้างๆ  และข้างๆก็มีชั้นหนังสือสำหรับอ้างอิง หรือไว้เปลี่ยนอิริยาบถเวลาทำงานเหนื่อย ..

ถ้าได้โต๊ะทำงานดีๆ นั่งทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยละคุณขา..