ท่องเที่ยวถูไถ, สุขกะภาพ

เที่ยวขุนแปะ เชียงใหม่

ขึ้นไปรับอาทิตย์แรกของวันบนดอยขุนแปะ

ขุนแปะ ดินแดนในหุบเขา

เดี๋ยวค่อยมาเล่านะ เรื่องมันยาววววว..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *