ศิลาแลง

หลังน้ำท่วมได้เวลาปรับปรุงสวนหน้าบ้านครับ ตอนนี้ได้ย้ายทรายที่เอามากั้นบ้านราดลงหน้าบ้านหมดแล้ว และสิ่งที่ยังลังเลว่าจะทำดีหรือไม่ คือ จะปูอะไรบนพื้นดี เพราะตัดใจแล้วว่าคงไม่ปลูกหญ้าแบบเดิมอีกแล้ว ..

ไปเห็นภาพนี้

อันนี้ไม่ใช่ศิลาแลง แต่ลงให้ลองพิจารณา

ความต้องการเก่าๆก็เกิดขึ้นอีกครั้ง ..ความต้องการที่จะปูพื้นด้วยศิลาแลง
แต่ติดที่กลัวว่า จะทำได้ไม่ดีพอ ..แต่พอมาคิดอีกที ถ้ายังไม่ดีพอ ก็ไม่ทำลงไปใหม่ ทำซ้ำๆ จนกว่าจะดีสิพอหนุ่ม..

เออสินะ ..ตัดสินใจละ เอาศิลาแลง!!!!

วิธีปูอิฐ/ศิลา