ว่าด้วย too-as well also

ไปเจอในเว็บติวเตอร์ ..รู้สึกมีประโยชน์ต่อตัวเองมากเลยขออนุญาตเอามาแปะไว้อ่านในยามเหงา ..

too/as well/ also แปลว่า ด้วย

ความต่างคือ

too:
1. S+vช่วย+ too เช่น
John:Do you want to see Britain Got Talent tonight?  (เธอคต้องการชม Britain Got Talent หรือเปล่าคืนนี้น่ะ)
Jane: Yes, I do. (ต้องการสิ)
John: I do too. (ฉันด้วย)
2. A:I love you.
B: I too. ฉันก็ด้วย  (นี่เป็น informal )

also: สังเกตุว่าอยู่หน้าคำไหน
I like to learn English and I also like to study tutoronline. ฉันยังชอบเรียนกับ tutoronline ด้วย
I also like him. ฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบเขา
I like him also. ฉันก็ชอบเขาด้วย นอกจากชอบคนอื่นๆแล้ว

as well วางท้ายประโยคเท่านั้นนะคะ
Jane never tells me anything, and she doesn’t tell others as well.

I too. กับ  Me too. มันต่างกันไหมครับ?

I too want to help my friend. ฉันเป็นอีกคนที่ต้องการช่วยเพื่อน
a:My friend wants me to help him.
b: Me too.  (เพื่อนต้องการให้ฉันช่วยด้วย)

Me too. จะใช้เมื่อเป็นการพูดถึงตัวกรรม

I go there alone.
I too.  ( ไม่ใช้ me too)

He cares everyone.
Me too. (ไม่ใช้ I too)

2. formal คือ ภาษาเขียนค่ะ Informal คือ ภาษาพูดคุย หรือ เขียนให้เพื่อนค่ะ

ทั้งสามตัวนี่ใช้แทนกันได้ค่ะ

METOO and toy camera

ที่มา : http://www.tutoronline.co.th/webboard/index.php?topic=2628.0