หัวใจแกร่ง

“เราอย่ามองสิ่งที่ขาด แต่ต้องมองสิ่งที่จะมีในวันข้างหน้า เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไป..” น้องธันย์ เด็กอายุ 14 ที่ถูกรถไฟฟ้าที่สิงคโปร์ทับขาขาด เธอไม่เพียงไม่ร่ำร้องเสียใจต่ออุบัติเหตุ แต่ยังให้กำลังใจทุกคนที่มาเยี่ยมเธอ ไม่แปลกใจที่ทุกภาพของเธอที่ออกสื่อมีแต่ภาพยิ้มและหัวเรา ..น้องธันย์ครับ หัวใจเธอน่ากราบ อ่านข่าวของเธอ..คลิกที่นี่