ดอกไม้ใหญ่..แจกันเล็ก

Lonely

A lonely rose...

คำถาม..

ดอกไม้จากป่าใหญ่ ประดับในแจกันเล็ก
เงินกองโต……ในบ้านคนขี้เหนียว
ความรักที่ยิ่งใหญ่..ในคนที่ไร้ใจ
คำพูดมากมาย แต่ไร้ความจริง

คำตอบ..
แห้งเหี่ยวไร้ความหมาย …หาประโยชน์ไม่ได้เน่าเปื่อย โดดเดี่ยวเดียวดายไร้คนแล และผู้แทนราษฏร.