ป้ายหาเสียง

ช่วงนี้ป้ายหาเสียงสส.เกลื่อนถนน
สีสันของปีนี้คือป้ายที่ไม่เหมือนป้ายหาเสียง
ภาพป้ายแบบเก่าที่มีภาพว่าที่สส.ยืนยกมือไว้
หรือแต่งตัวดีไม่มีแล้วในพ.ศ.นี้

เห็นแล้วแทบสะดุ้ง .. พึ่งเคยเห็น ‘เหี้ยตัวใหญ่ใส่สูท’