บ่น

สิ่งที่มีค่า

จากวันก่อนที่ขึ้นหัวข้อว่า "ผมกำลังจะเป็นพ่อ"  โอกาสของผม ก็คงสถานะไว้ที่ กำลังจะ..เท่านั้นครับ เพราะเมื่อไปตรวจโดยละเอียด โดยหมอผู้เชี่ยวชาญแล้ว พบว่า…